EVALUARE

Auto Motor Sport - - TEST -

Ima­gi­ne de mar­că le­gen­da­ră, de­sign se­du­că­tor, in­te­ri­or con­for­ta­bil și foar­te lu­xos, ate­nție la de­ta­lii ob­se­si­vă, ți­nu­tă de drum impe­ria­lă, mo­tor pu­ter­nic și ra­fi­nat, per­for­ma­nțe de mași­nă su­per­sport

Preț pi­pe­rat, opți­o­na­le scum­pe, con­sum ma­re, întreți­ne­re scum­pă, stru­gu­rii sunt acri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.