EVALUARE

Auto Motor Sport - - TEST -

De­sign atră­gă­tor, in­te­ri­or spați­os și con­for­ta­bil, echi­pa­re bu­nă, por­tba­gaj imens, preț com­pe­ti­tiv

Fi­ni­sa­je cu im­per­fe­cți­uni, sus­pen­sie zgo­mo­toa­să pe de­ni­ve­lă­ri­le scur­te, di­re­cție lip­si­tă de fe­ed­back

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.