CONCLUZIE

Auto Motor Sport - - COMPARAȚIE -

Re­zul­ta­tul es­te de­par­te de a fi tra­nșant. De­pin­de prea mult de ne­voi­le in­di­vi­dua­le și de por­to­fel. Ast­fel, X2 pi­er­de din cau­za prețu­lui, în timp ce Q2 pi­er­de în fața mo­de­lu­lui A3 Spor­tback, mai scump, dar mai spați­os și mai con­for­ta­bil. Spați­ul, con­for­tul și no­ul sis­tem de in­fo­tain­ment aduc câști­gul noii Cla­se A în com­pa­rația cu GLA, în vre­me ce Kia Ceed și Spor­ta­ge sunt atât de di­fe­ri­te, încât doar pro­fi­lul uti­li­za­to­ru­lui poa­te fi de­ci­siv. Sur­pri­ză la SEAT și VW: aici, SUV-uri­le punctează pur și sim­plu pen­tru că sunt SUV-uri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.