CONCLUZIE

Auto Motor Sport - - CONTACT -

Gă­si­rea unui echi­li­bru între un

Gran Tu­ris­mo de zi cu zi și o mași­nă sport es­te reuși­tă mai bi­ne de Se­ria 8 de­cât de pre­de­ce­soa­rea sa, dar di­men­si­u­ni­le și ma­sa re­duc agi­li­ta­tea și ma­ne­vra­bi­li­ta­tea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.