Încă un com­pro­mis

Auto Motor Sport - - TEST -

Pen­tru cei ca­re ru­le­a­ză pre­pon­de­rent în oraș, în zo­ne un­de ză­pa­da nu re­zis­tă mult pe pe­ri­oa­da ier­nii, dar și pen­tru fir­me­le de închi­ri­eri mașini sau pen­tru ope­ra­to­rii de flo­te, an­ve­lo­pe­le all-se­a­son re­pre­zin­tă ale­ge­rea cea mai efi­ci­en­tă din punc­tul de ve­de­re al cos­tu­ri­lor. Chiar și așa, aces­tea ră­mân un com­pro­mis, având de­za­van­ta­je ca­re pot fi di­mi­nua­te prin ale­ge­rea unei di­men­si­uni mai mari și o se­le­cție a mo­de­lu­lui po­tri­vit pe ba­za re­co­man­dă­ri­lor noas­tre. Însă ce­le mai bo­ga­te sto­curi de an­ve­lo­pe all-se­a­son se gă­sesc toam­na, așa că ofer­te­le de acum sunt doar... ră­mășițe.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.