Dod­ge Hel­lep­hant

Auto Motor Sport - - EVENIMENT -

Împreu­nă cu Mo­par, Dod­ge a încer­cat să nu la­se spațiu de ma­ne­vră con­cu­re­nței nici în sec­to­rul „cra­te en­gi­ne“.

La SEMA, Hel­lep­hant a mar­cat re­naște­rea cu­nos­cu­tei se­rii He­mi 426 sub for­ma unui mon­stru de 1000 CP li­vrat cli­e­nți­lor ga­ta de acți­u­ne (es­te tip „plug-and-play“)

La fel ca în ca­zul lui Che­vro­let, a fost pre­zen­tat la bor­dul unui pro­to­tip, bo­te­zat „Su­per Char­ger Con­cept“, ba­zat pe Dod­ge Char­ger din 1968. De no­tat că no­ul pro­pul­sor es­te de­di­cat ex­clu­siv mo­de­le­lor de di­nain­te de 1976.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.