Ford F-Se­ri­es & Ran­ger

Auto Motor Sport - - EVENIMENT -

Ford a pre­zen­tat cinci Mus­tan­gi unici și cinci SUV-uri pre­te­nți­oa­se. Însă con­struc­to­rul ame­ri­can a plu­sat din plin la ca­pi­to­lul pick-up. Ast­fel, se­ria F in­clu­de nu mai puțin de opt mo­de­le, de la mașini ga­ta de ori­ce în off-road la un foar­te dez­lă­nțu­it F-150 de 1000 CP, pre­gă­tit de ZB Cus­toms în co­la­bo­ra­re cu pi­lo­tul Nas­car Kurt Bus­ch. În schimb, Ran­ger – ga­ta pen­tru o mult do­ri­tă întoar­ce­re pe tă­râm ame­ri­can – a avut par­te de ate­nția a nu mai puțin de șap­te spe­cia­liști af­ter­mar­ket.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.