Spe­e­dko­re De­mon

Auto Motor Sport - - EVENIMENT -

Expe­rții de la Spe­e­dko­re au de­cis să încer­ce a câști­ga ti­tlul ne­o­fi­cial de „cel mai ne­bu­nesc“exem­plar pre­zen­tat la Las Ve­gas cu ce altce­va de­cât un Dod­ge De­mon. Nu ori­ce fel de De­mon, ci unul com­plet îmbră­cat în fi­bră de car­bon și do­tat sub ca­po­tă cu do­uă tur­bo 6875 Pre­ci­si­on Bil­let T4 ce con­fe­ră o pu­te­re de

1400 CP la vo­lan­tă, adi­că apro­xi­ma­tiv 1200 CP re­a­li la roți­le din spa­te!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.