Puz­zle cur­si­er

Auto Motor Sport - - EVENIMENT -

În de­cem­brie a înce­put al cin­ci­lea se­zon al For­mu­lei E, cu mașini com­plet noi, având înfățișări sci­en­ce-fic­ti­on, au­to­no­mie du­bla­tă și pu­te­re sem­ni­fi­ca­tiv mai ma­re. Astfel, în loc de 200 kW, pi­loții au acum la dis­po­ziție 250. Ja­guar, ca­re s-a im­pli­cat în cur­se­le de mașini elec­tri­ce încă din 2016, și-a dez­mem­brat al său I-Ty­pe 3 pen­tru a ne lă­muri des­pre ce-i vor­ba.

Ca în For­mu­la 1 Ha­lo, pro­te­cția pen­tru cap, es­te acum stan­dard și în For­mu­la E. Le­duri lu­mi­noa­se de pe mar­gi­nea sa ara­tă când pi­loții ac­ti­ve­a­ză „at­tack mo­de“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.