DS 7 CROS­SBACK

Auto Motor Sport - - TEST DE LUMINI -

Ce­le trei le­duri ro­ta­ti­ve ale lu­mi­nii de întâlni­re nu doar că se mișcă spec­ta­cu­los, dar și lu­mi­nea­ză efi­ci­ent ca­ro­sa­bi­lul în cur­be. Pe tron­soa­ne­le drep­te însă, lu­mi­na se con­cen­tre­a­ză într-un fas­ci­cul îngust. Astfel, aces­te fa­ruri sunt cel mai puțin or­bi­toa­re din­tre toa­te ce­le tes­ta­te. Fa­ru­ri­le lui DS „dau bi­ne în pei­saj“și nu or­besc, dar ar pu­tea fi mai lu­mi­noa­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.