CI­TROËN C3

Auto Motor Sport - - TEST DE LUMINI -

Fa­ru­ri­le cu ha­lo­gen pro­duc o lu­mi­nă de cu­loa­re plă­cu­tă și o de­li­mi­ta­re de­li­ca­tă între lu­mi­nă și întu­ne­ric, dar per to­tal le lip­sește pu­te­rea. Mon­ta­te des­tul de jos, lu­mi­nea­ză doar în fața ve­hi­cu­lu­lui, însă des­tul de pu­ter­nic și or­bin­du-i pe cei din sens opus. Fa­za lun­gă pa­re să ba­tă prea sus, astfel că nu ajun­ge des­tul de de­par­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.