MAZ­DA CX-3

Auto Motor Sport - - TEST DE LUMINI -

Lu­mi­na albă a Maz­dei es­te mai con­for­ta­bi­lă la con­dus noap­tea, fi­in­dcă mar­gi­ni­le fas­ci­cu­lu­lui sunt mai de­li­ca­te de­cât în ca­zul lui VW Po­lo. Șo­fe­rii din sens opus sunt însă or­biți mai ta­re din cau­za dis­per­si­ei mai lar­gi, iar asis­ten­tul pen­tru fa­za lun­gă re­a­cți­o­nea­ză cam lent. Du­pă fa­ce­lift, pen­tru CX-3 sunt dis­po­ni­bi­le și fa­ruri Ma­trix-LED. În ci­u­da ten­di­nței de or­bi­re, fa­ru­ri­le cu le­duri sunt re­co­man­da­te, aces­tea fi­ind de se­rie la echi­pă­ri­le su­pe­ri­oa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.