Mer­ce­des-AMG GLC 63 S, SUV de Nürbur­gring

Auto Motor Sport - - AUTO -

Com­pac­tul cros­so­ver ger­man a de­cis că es­te tim­pul să se ex­pri­me pe bu­cla nor­di­că a Nürbur­grin­gu­lui, pen­tru a cu­ceri ti­tlul de cel mai ra­pid SUV aflat în pro­du­cție de se­rie. Și a reușit să între­a­că tim­pul de 7.51,7 sta­bi­lit an­te­ri­or de Al­fa Ro­meo Stel­vio Qua­dri­fo­glio. Re­zul­ta­tul ger­ma­ni­lor – 7 mi­nu­te și 49,369 se­cun­de pen­tru un tur de 20,8 km al Ia­du­lui Ver­de. Cul­mea, la bord nu se afla vreun pi­lot re­nu­mit, ci un sim­plu in­gi­ner al De­par­ta­men­tu­lui de dez­vol­ta­re, pe nu­me­le său Mar­kus Hof­bauer.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.