Toyo­ta Sa­fe­ty Sen­se, la 10 mi­li­oa­ne

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Toyo­ta nu es­te pre­o­cu­pa­tă doar de hi­bri­di­za­rea in­dus­tri­ei au­to. Ja­po­ne­zii sunt co­nști­e­nți că tre­bu­ie să ofe­re și un ni­vel ri­di­cat de si­gu­ra­nță, iar de acest as­pect se ocu­pă se­tul de teh­no­lo­gii acti­ve Toyo­ta Sa­fe­ty Sen­se,ca­re a ajuns re­cent la o bor­nă de ho­tar, fi­ind pre­zent pe mai puțin de 10 mi­li­oa­ne de au­to­mo­bi­le Toyo­ta.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.