TOYO­TA CAM­RY & AVA­LON TRD

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Toyo­ta a avut no­u­tăți de­di­ca­te pa­si­o­nați­lor... fa­mi­liști. Se­da­nu­ri­le Cam­ry și Ava­lon au fost adu­se în ver­si­uni de per­for­ma­nță TRD, cu mo­di­fi­cări es­te­ti­ce și me­ca­ni­ce. În afa­ră de tra­ta­men­tul spe­cial de or­din vi­zual, ce­le do­uă au eta­lat și o evo­luție so­no­ră îmbu­nă­tăți­tă da­to­ri­tă unui sis­tem de eva­cua­re tip „cat-back“, în vre­me ce schim­bă­ri­le de or­din me­ca­nic s-au axat pe se­tă­ri­le sus­pen­si­ei și frâne­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.