NIS­SAN MA­XI­MA & MU­RA­NO

Auto Motor Sport - - EVENIMENT -

Ja­po­ne­zii de la Nis­san au de­cis că es­te ca­zul să fie cât se poa­te de efi­ci­e­nți, așa că la Los Ange­les a de­bu­tat atât un sedan, cât și un SUV, am­be­le fi­ind ver­si­uni cu fa­ce­lift. Mo­del sedan de vârf în Ame­ri­ca, Ma­xi­ma pre­zin­tă o mu­lți­me de schim­bări es­te­ti­ce sub­ti­le, pre­cum și nu­me­roa­se îmbu­nă­tățiri în ca­bi­nă. De par­tea ce­a­lal­tă, Mu­ra­no a be­ne­fi­ciat și el de re­cen­te­le schim­bări es­te­ti­ce ale fi­lo­so­fi­ei de de­sign Nis­san.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.