9 no­u­tăți din 2019

Auto Motor Sport - - PRIM-PLAN -

SUV-uri­le cu mo­toa­re ter­mi­ce con­venți­o­na­le vor con­ti­nua tren­dul as­cen­dent și în 2019, iar pe piață vor de­bu­ta și noi mo­de­le SUV pre­cum cel ba­zat pe Cayen­ne. Nu vor lip­si nici com­pac­te­le tra­diți­o­na­le, cel mai aștep­tat fi­ind VW Golf VIII. Tot în 2019 va fi lan­sa­te noi­le Ško­da Sca­la, Maz­da3 și SEAT León.

8. Pe lângă no­ua Cla­să A Sedan, mo­de­lul CLA își va păs­tra con­ti­nu­i­ta­tea. Co­u­pé-ul cu pa­tru uși va fo­lo­si no­uă plat­for­mă MFA2 a Cla­sei A, însă va ară­ta pre­cum un CLS in­trat la apă.

9. Cu o lun­gi­me de 4,5 me­tri, Au­di Q4 es­te, de fapt, un Q3 cu pos­te­ri­or de co­u­pé și ar pu­tea fi de­nu­mit Q3 Spor­tback. Me­ca­ni­ca es­te pre­lua­tă de la Ti­guan.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.