Anul au­to 2019 în ci­fre

Auto Motor Sport - - PRIM-PLAN -

180 de noi mo­de­le, fa­ce­lif­turi și re­vi­zii teh­no­lo­gi­ce vor de­bu­ta pe piața au­to.

10,6 % din no­u­tăți­le anu­lui vor fi elec­tri­ce.

Vor fi lan­sa­te 64 de SUV-uri – cu sau fă­ră tra­cți­u­ne in­te­gra­lă, elec­tri­ce, hi­bri­de sau con­venți­o­na­le.

Au­di va fi cel mai ac­tiv, cu 19 mo­de­le noi. Va fi ur­mat de BMW, cu 18 no­u­tăți, Mer­ce­des, cu 17, Por­sche, cu 14, în timp ce Ford și VW se cla­se­a­ză pe lo­cul 5, cu câte 9 mo­de­le noi.

28 din­tre mo­de­le­le lan­sa­te în 2019 vor fi mașini sport.

Ni­ci­un pro­du­că­tor nu are în plan mai mult de do­uă mo­de­le elec­tri­ce pen­tru 2019. Ju­mă­ta­te din aceștia nu vor lan­sa nici mă­car unul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.