Fil­tru de par­ti­cu­le? Es­te! Însă mo­to­rul tot mai are un su­net emoți­o­nal.

Auto Motor Sport - - PRIM-PLAN -

S & Co. PDK2

În mar­tie va de­bu­ta ver­si­u­nea Car­re­ra. Ul­te­ri­or vor ur­ma mo­de­le mai mult sau mai puțin pu­ter­ni­ce, res­pec­tând tra­diția. es­te no­ua tran­smi­sie stan­dard, cu opt ra­poar­te (pre­de­ce­soa­rea sa avea „doar“șap­te). Pen­tru pu­riști, la ace­lași preț va fi ofe­ri­tă și o cu­tie ma­nua­lă cu șap­te trep­te.

Ca­bri­o­le­tul

va apă­rea în ace­lași timp cu ver­si­u­nea co­u­pé, în mar­tie, inițial doar cu mo­to­ri­za­rea de la Car­re­ra S. Ace­as­ta dez­vol­tă 450 CP și 530 Nm (cu 30 CP și 30 Nm mai mult de­cât în tre­cut). Opți­o­nal es­te ofe­ri­tă și tra­cți­u­nea in­te­gra­lă.

3,0 li­tri

es­te ci­lin­dre­ea mo­to­ru­lui, ca­re a ră­mas ace­e­ași. În schimb, pro­pul­so­rul are o no­uă ad­mi­sie, noi tur­bi­ne, po­ziția in­ter­coo­le­ru­lui a fost schim­ba­tă, iar com­pre­sia a fost mă­ri­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.