Ce ani­ver­se­a­ză lu­mea au­to în 2019?

Auto Motor Sport - - PRIM-PLAN -

20 Au­di A2

Au­di a lan­sat o mi­că mi­nu­ne ae­ro­di­na­mi­că din alu­mi­niu, cu de­sign re­mar­ca­bil, mult spațiu in­te­ri­or și un con­sum re­dus.

30 Maz­da MX-5

Re­naște­rea road­ste­ru­lui. Au­di, BMW, Mer­ce­des și Por­sche au re­a­cți­o­nat ul­te­ri­or.

30 Opel Ca­li­bra

Cu un CX de 0,26, tra­cți­u­ne in­te­gra­lă și mo­tor tur­bo, a re­a­dus glo­ria în Rüssel­sheim.

40 Mer­ce­des G

Inițial o uti­li­ta­ră, mai târziu o com­bi­nație între Uni­mog și Cla­sa S, iar apoi, chiar și cu pu­te­re de AMG.

40 VW Golf Ca­brio

Cum au zbu­rat 40 de ani! Inițial hu­i­du­it de fa­nii Bet­tle, acum a de­venit un cla­sic.

50 Ford Ca­pri

Mus­tan­gul pen­tru eu­ro­peni. Întâi cu 50 CP, a de­venit apoi hi­tul RS 2600, ca­re a câști­gat mul­te cur­se.

50 VW-Por­sche 914

Cu mo­to­rul VW 411 dis­pus cen­tral, a ofe­rit mul­tă plă­ce­re la un preț ac­ce­si­bil.

60 Mini

Alec Issi­go­nis a înghe­su­it mo­to­rul tran­sver­sal, in­ven­tând prin­ci­pi­i­le com­pac­te­lor mo­der­ne.

90 BMW Di­xi

Naște­rea lui BMW ca pro­du­că­tor au­to, in­sis­tând de la înce­put pe plă­ce­rea de a con­du­ce.

100 Ci­troën

Inițial con­struc­tor de ar­ma­ment, a tre­cut la mașini în 1919. Mai de­par­te au ur­mat Trac­ti­on, 2CV, DS, CX...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.