8. mini E

Auto Motor Sport - - PRIM-PLAN -

Cea de-a do­ua mași­nă elec­tri­că de se­rie de la BMW va avea di­men­si­uni si­mi­la­re cu i3, însă va fi mai con­venți­o­na­lă din punct de ve­de­re con­struc­tiv, ce­ea ce îi va per­mi­te să ai­bă un preț mai ac­ce­si­bil. Ba­za­tă pe plat­for­ma UKL, are în față un mo­tor elec­tric, de la i8, și ba­te­ria in­te­gra­tă în po­dea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.