PURITALIA BERLINETTA

Auto Motor Sport - - SALONUL DE LA GENEVA -

Ca­ro­si­e­rul na­po­li­tan a de­cis să joa­ce to­tul pe car­tea hi­brid plug-in, cu Berlinetta. Sub ca­po­tă se as­cun­de un V8 su­praa­li­men­tat, de 5 l și 750 CP, aju­tat de un mo­tor elec­tric am­pla­sat în spa­te, pen­tru un to­tal de 965 CP și 1248 Nm. 0–100 km/h în

2,7 s, vi­te­ză ma­xi­mă de 335 km/h și o ba­te­rie de 5,2 kWh, pen­tru o au­to­no­mie elec­tri­că de 20 km.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.