Alpi­na

Auto Motor Sport - - INTRO -

Con­struc­to­rul cu se­di­ul în Bu­chloe, Ger­ma­nia, poa­te că a pă­rut ră­tă­cit în tu­mul­tul măr­ci­lor ni­po­ne, însă pre­zen­ta­rea mo­de­lu­lui B3 la To­kio are o lo­gi­că... năs­trușni­că. Alpi­na a in­tro­dus la Fran­kfurt no­ul B3 To­u­ring, iar la To­kio, a so­sit cu va­rian­ta cla­si­că-ele­gan­tă a for­ma­tu­lui se­dan. De ce un tu­ner ger­man în Ja­po­nia? Pen­tru că ni­po­nii, din ce în ce mai în vârstă, iu­besc aces­te mo­de­le eu­ro­pe­ne tra­diți­o­na­list de pre­mi­um. Și cu cât sunt mai mul­te ediții spe­cia­le sau cre­ații în se­rii li­mi­ta­te, cum es­te ca­zul cu B3, cu atât mai bi­ne. Plus 462 CP, 700 Nm, și un 3.0 tur­bo cu șa­se ci­lin­dri în li­nie pre­luat de la X3 și X4 M, înain­te ca BMW să-l poa­tă gre­fa pe mult aștep­ta­tul M3.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.