12,9 me­tri

Auto Motor Sport - - TEST COMPARATIV -

lăți­me sunt ne­ce­sari pen­tru ca L200 să întoar­că. Asta înse­am­nă 30 cm în plus față de Na­va­ra și poa­te fi ire­le­vant în ste­pă. În oraș însă, îți tes­te­a­ză abi­li­tăți­le de par­ca­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.