Ce es­te dra­gos­tea

Beau Monde Mirese - - Sumar -

De-a lun­gul vre­mii s-au între­cut po­eți și fo­lo­so­fi în a o des­crie și a o cânta. Ia­tă câte­va din­tre ci­ta­te­le ce­le­bre ca­re se stră­du­i­esc să cu­prin­dă imen­si­ta­tea dra­gos­tei în câte­va cu­vin­te.

„Fa­cem to­tul pen­tru a câști­ga o ini­mă și prea puțin pen­tru a o păs­tra.“

— Jac­ques De­val —

„Reuși­ta în dra­gos­te înse­am­nă mai mult de­cât a gă­si omul po­tri­vit. Înse­am­nă a fi omul po­tri­vit.“— Robert Brow­ning —

„Aco­lo un­de es­te dra­gos­te exis­tă viață.“

— Ma­hat­ma Gan­dhi — „A-ți fi frică de dra­gos­te înse­am­nă a-ți fi frică de viață.“— Ber­trand Rus­sell —

„Dra­gos­tea e ca spi­nul: nu-l si­mți când intră, dar te doa­re când îl smul­gi cu si­la.“— Bog­dan Pe­tri­cei­cu Has­deu —

„Dra­gos­tea ade­vă­ra­tă e ca o sta­fie, toți vor­besc des­pre ea, puțini o văd cu ade­vă­rat.“— Fra­nçois de La Ro­che­fo­u­cauld —

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.