Ho­me & de­co

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupțial -

Pen­tru a-ţi tran­sfor­ma ca­sa în că­mi­nul mult vi­sat, Arkka Ho­me Lo­vers îţi pu­ne la dis­po­zi­ţie tot ce ai ne­voie în ma­te­rie de ho­me & de­co: de la pi­e­se de mo­bi­li­er, ac­ce­so­rii și de­co­ra­ţi­uni cu un de­sign spe­cial, în pas cu ul­ti­me­le ten­din­ţe, până la o ga­mă va­ria­tă de ca­do­uri, pro­du­se de îngri­ji­re și cos­me­ti­ce, toa­te având fur­ni­zori cu re­nu­me in­ter­na­ţi­o­nal: Inart – Gre­cia, JJA – Fran­ţa, Item – Spa­nia, Bay­lis & Har­ding – Anglia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.