In Bloom

Beau Monde Mirese - - Beauty -

Ma­ke-up ar­tis­tul Alexandra Crăescu s-a ju­cat cu nua­nțe sub­ti­le în to­nuri de­li­ca­te, de pri­mă­va­ră, ce amin­tesc de pros­peți­mea co­pa­ci­lor înflo­riți. Hair sty­lis­tul Claudiu Sârghe a com­ple­tat loo­ku­ri­le cu coa­furi în sti­luri de la na­tu­ral la fuz­zy-ela­bo­rat, iar fo­to­gra­ful Ște­fan Dani a sur­prins ce­le mai bu­ne ca­dre, pre­cum și in­stan­ta­nee din pro­ce­sul ma­king of al șe­di­nței fo­to. Împreu­nă, o echi­pă de pro­fe­si­o­niști, ca­pa­bi­li să tran­sfor­me fe­meia într-o zeiță, să pu­nă ori­ce mi­re­a­să în cea mai bu­nă lu­mi­nă, su­bli­ni­in­du-i atuu­ri­le și mas­când is­cu­sit mi­ci­le im­per­fe­cți­uni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.