Bun-gust de­să­vârșit

Beau Monde Mirese - - Teritoriu NupȚial -

No­ul ma­ga­zin Mi­chal Ne­grin inau­gu­rat în AFI Co­tro­ceni es­te cel de-al doi­lea din Ro­mânia și com­ple­te­a­zã lis­ta de 65 de con­cept sto­re-uri ce pot fi gãsi­te în mall-uri de lux din pes­te 26 de țãri. „Toa­te ți­nu­te­le, toa­te ele­men­te­le ca­re le împo­do­besc pro­vin din strãfun­du­ri­le ini­mii me­le și vã sunt pre­zen­ta­te cu ma­re dra­gos­te, așa cã bu­cu­rește­ni­lor și nu nu­mai le do­resc sã in­tre în lu­mea noas­trã, sã trãim împreu­nã fan­te­zia“, a de­cla­rat de­sig­ne­rul Mi­chal Ne­grin.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.