Sus­te­na­bi­li­ta­te

Beau Monde Mirese - - Teritoriu NupȚial -

Com­pa­nia C&A lan­se­a­ză cei mai sus­te­na­bi­li je­a­nși din lu­me, cer­ti­fi­cați GOLD Le­vel de că­tre Cra­dle to Cra­dle™ . Re­a­li­zați în par­te­ne­riat cu Fas­hi­on for Good (o plat­for­mă glo­ba­lă al că­rei scop es­te să tran­sfor­me in­dus­tria mo­dei într-o fo­rță a bi­ne­lui), je­a­nșii C&A C2C Gold Le­vel sunt 100% re­ci­cla­bi­li și bi­o­de­gra­da­bi­li. C&A es­te pri­mul re­tai­ler de mo­dă din lu­me ca­re ofe­ră acest ar­ti­col la un ni­vel de cer­ti­fi­ca­re atât de ri­di­cat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.