Si­lue­ta tri­un­ghi

Beau Monde Mirese - - Fashion -

• Șol­duri pro­e­mi­nen­te, mai la­te de­cât ume­rii.

• Ro­chia ide­a­lă es­te cea cu li­nie A, ca­re su­bli­nia­ză ta­lia și mas­che­a­ză zo­ne­le-pro­ble­mă din par­tea de jos a cor­pu­lui.

• Ge­nul aces­ta de ro­chie se mai po­tri­vește și si­lue­tei clep­si­dră, tri­un­ghi­u­lui in­ver­sat, si­lue­tei drep­te și ce­lei ro­tun­de.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.