Si­lue­ta clep­si­dră

Beau Monde Mirese - - Fashion -

• Bust ge­ne­ros și șol­duri la­te, cu ta­lia bi­ne de­fi­ni­tă.

• Ro­chia ide­a­lă es­te cea tip si­re­nă, cu croia­la mu­la­tă, ca­re să pu­nă în va­loa­re si­lue­ta. De­si­gur, po­se­soa­rea si­lue­tei clep­si­dră poa­te pur­ta cam ori­ce, însă ace­as­tă li­nie es­te cea mai sen­zua­lă.

• Ge­nul aces­ta de ro­chie se mai po­tri­vește și si­lue­tei tri­un­ghi da­că are bus­tul mai plin.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.