Si­lue­ta tri­un­ghi in­ver­sat

Beau Monde Mirese - - Fashion -

• Umeri lați și șol­duri îngus­te.

• Mo­de­lul ide­al es­te cel tip pri­nțe­să, cu cor­set și fus­tă am­plă, ca­re să con­fe­re vo­lum în par­tea de jos, echi­li­brând si­lue­ta.

• Ge­nul aces­ta de ro­chie se mai po­tri­vește și si­lue­tei tri­un­ghi, si­lue­tei clep­si­dră și si­lue­tei drep­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.