Când şi un­de v-aţi de­cis să fa­ce­ţi nun­ta?

Beau Monde Mirese - - Cover Story -

Încă sun­tem în curs de or­ga­ni­za­re. Ne-am gândit să o fa­cem în va­ra lui 2019, avem în vi­zor mai mul­te lo­cații din­tre ca­re una ne fa­ce cu ochi­ul în mod de­o­se­bit, dar nu am bă­tut în cu­ie ni­mic. Ori­un­de ar fi, sunt con­vin­să că va ieși per­fect.

Ţi-ai ales de­ja ro­chia?

Încă nu, nici ro­chia n-am ales-o, însă ur­me­a­ză. Am ce­va foar­te clar în min­te, știu exact cum vre­au să ara­te, o să fie un mo­del prin­cess, dar într-un look mai non­con­for­mist și cel mai pro­ba­bil voi avea o a do­ua ți­nu­tă pen­tru pe­tre­ce­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.