Ce pla­nuri de vi­i­tor ave­ţi?

Beau Monde Mirese - - Cover Story -

Tot ce­ea ce ne do­rim e să avem să­nă­ta­te și pu­te­re de mun­că, res­tul lu­cru­ri­lor vin de la si­ne. Am re­a­li­zat foar­te mul­te lu­cruri de când sun­tem împreu­nă, de mul­te ori stăm se­a­ra pe te­ra­să, bem un vin, dis­cu­tăm des­pre vi­i­tor, des­pre ce ne do­rim sau cum îl ve­dem și eu am tot tim­pul gri­jă să-i re­a­min­tesc lui Raul (ca­re e un goal dig­ger) câte am fă­cut de când sun­tem împreu­nă, cât de mult am evo­luat. Mo­men­te­le astea sunt tot ce con­te­a­ză, pre­zen­tul!

Ro­chie Ino­cen­nti Spo­sa, 4.900 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.