Adven­tu­re honeymoon

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: CRIS­TI­NA NICOLAE

Când vi­ne vor­ba des­pre des­ti­na­ţii pen­tru lu­na de mi­e­re, nu toa­tă lu­mea vi­se­a­ză la lo­curi înde­păr­ta­te şi pus­tii, cu ni­sip alb, pal­mi­eri miş­cându-se ale­ne sub bri­za oce­a­nu­lui sau va­luri spăr­gându-se lin de ţărm. Da­că şi voi cău­ta­ţi des­ti­na­ţii pen­tru lu­na de mi­e­re ca­re să vă ofe­re ex­pe­ri­en­ţe au­ten­ti­ce şi pli­ne de aven­tu­ră, ia­tă câte­va idei mai îndrăz­ne­ţe!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.