Axa tim­pu­lui

Beau Monde Mirese - - Sumar -

Ten­din­ţe­le mo­men­tu­lui pen­du­le­a­ză între coa­furi şi ma­chia­je cla­si­ce rein­ter­pre­ta­te şi ce­le mai hot pro­pu­neri des­prin­se din so­cial me­dia. Când ale­gi un ma­chiaj şi o coa­fu­ră pen­tru nun­tă, cel mai im­por­tant es­te să te re­pre­zin­te nu doar la su­pra­fa­ţă, ci să se ali­ni­e­ze cu va­lo­ri­le, es­te­ti­ca şi mo­dul în ca­re per­ce­pi fru­mu­se­ţea. Ro­lul nos­tru ca res­pon­sa­bi­li ai fru­mu­se­ţii es­te să ghi­dăm vi­i­toa­re­le mi­re­se spre a co­re­la fru­mu­se­ţea in­te­ri­oa­ră cu cea ex­te­ri­oa­ră.

FO­TO: ŞTEFAN DANI STY­LING: DA­RIA GEORGESCU MA­KE-UP: ALE­XAN­DRA CRĂ­ES­CU HAIR STY­LING: SORIN STRATULAT MO­DEL: GABRIELA ILIESCU

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.