Școa­la de bi­ju­te­rii

Beau Monde Mirese - - Teritoriu NupȚial -

La înce­pu­tul no­u­lui an șco­lar 2018-2019, într-un gest de res­pon­sa­bi­li­ta­te și so­li­da­ri­ta­te so­cia­lă, cre­a­to­rii reu­niți în ca­drul șco­lii de bi­ju­te­rii Argi­la de Me­tal – Art & Je­wel­ry School și or­ga­ni­zația Merci Cha­ri­ty Bo­u­ti­que au or­ga­ni­zat un eveni­ment ca­ri­ta­bil de strânge­re de fon­duri pen­tru achi­ziți­o­na­rea de re­chi­zi­te șco­la­re, venind în aju­to­rul co­pi­i­lor și pă­ri­nți­lor ca­re nu dis­pun de re­sur­se­le fi­nan­cia­re ne­ce­sa­re. De­sig­ne­rii de la Argi­la de Me­tal au cre­at și do­nat 23 de pi­e­se, bi­ju­te­rii-uni­cat re­a­li­za­te din ar­gint și/sau cu­pru.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.