Fi­xa­re şi con­trol

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

Sys­tem Pro­fes­si­o­nal își lăr­gește li­nia de sty­ling cu un pro­dus in­te­li­gent. No­ul Blue Sha­per Blow Dry Gel dis­pa­re ca prin ma­gie când îl aplici pe păr, dar ofe­ră coa­fu­rii con­trol de du­ra­tă pen­tru mai mult timp. Cu aju­to­rul Blue Sha­per Blow Dry Gel poți mo­de­la pă­rul exact așa cum îți do­rești. Te vei bu­cu­ra de un sty­ling de­fi­nit și fle­xi­bil și de hi­dra­ta­re ac­ti­vă pe tot par­cur­sul zi­lei. În plus, pro­du­sul ofe­ră pro­te­cție ter­mi­că și pre­vi­ne fo­to-îmbă­trâni­rea.

Lu­cruri dră­guțe și căl­du­roa­se din co­le­cția de iar­nă de la Ya­ma­may: ove­rall de ca­să, șo­se­te cu ren și pa­puci moi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.