De­li­cii de se­zon

Beau Monde Mirese - - Beauty - TEXT: MĂDĂLINA IONESCU

Ju­că­to­rii din in­dus­tria fru­mu­seții îți pun la dis­po­ziție, în ace­as­tă pe­ri­oa­dă, nu­me­roa­se pro­pu­neri cos­me­ti­ce, astfel încât să te aju­te să obții un look ra­vi­sant.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.