REPETIȚIE PEN­TRU NUN­TĂ LA AMAZING JEWELRY

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

AMAZING Jewelry, bran­dul da­nez pre­zent și în Ro­mânia, a or­ga­ni­zat în ma­ga­zi­nul său din Pro­me­na­da Mall o ade­vă­ra­tă repetiție. Fie că se pre­gă­te­au pen­tru cel mai im­por­tant eveni­ment din viața lor, fie că ur­ma să ia par­te în cu­rând la o nun­tă, vi­zi­ta­to­rii au avut par­te de o mu­lți­me de sur­pri­ze. Pe par­cur­sul zi­lei, oas­peții ma­ga­zi­nu­lui AMAZING Jewelry au fost întâmpi­nați cu un pa­har de spu­mant fin și au pu­tut pro­ba ce­le mai po­tri­vi­te bi­ju­te­rii din ar­gint 925 ro­diat, sim­ple sau pla­ca­te cu aur de 18 k și cu in­se­rții de pi­e­tre se­mi­preți­oa­se și dia­man­te, cu ca­re pot ac­ce­so­ri­za ro­chia de mi­re­a­să sau ți­nu­te de se­a­ră. Cei pre­ze­nți au pu­tut ad­mi­ra în pre­mi­e­ră co­le­cția de bi­ju­te­rii din aur ca­re pot fi co­man­da­te în ma­ga­zi­ne­le AMAZING Jewelry. În plus, au aflat de la ex­pe­rți ca­re sunt tren­du­ri­le se­zo­nu­lui în fas­hi­on, ma­ke-up și hairstyling, fi­ind răs­fățați de spe­cia­liști cu se­si­uni gra­tu­i­te. Mai mul­tă in­spi­rație pen­tru ale­ge­rea bi­ju­te­ri­i­lor po­tri­vi­te ori­că­rui eveni­ment gă­siți pe www.amazing-jewelry.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.