HO­LI­DAY SPLENDOR

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

In­spi­ra­te de o că­lă­to­rie în na­tu­ră, pro­du­se­le din co­le­cția Ho­li­day Splen­dors de la Sa­bon amin­tesc de abun­de­nța, in­gre­di­en­te­le și tex­tu­ri­le pe ca­re na­tu­ra ni le ofe­ră. Par­fu­mul dis­cret și plă­cut al aces­to­ra reu­nește no­te flo­ra­le și mi­ro­de­nii ce re­a­li­ze­a­ză o aro­mă uni­că, ce se des­chi­de cu no­te învi­o­ră­toa­re de por­to­ca­lă, com­bi­na­tă cu sco­rțișoa­ră și nu­cșoa­ră, dar și cu no­te de tran­da­fir și vi­o­le­te ca­re se ames­te­că ar­mo­ni­os cu am­bra, și se încheie în no­te plă­cu­te de pa­ci­u­li, va­ni­lie și boa­be de ton­ka.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.