PREȚI­OA­SE

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

Mi­ni­o­net­te pre­zin­tă o co­le­cție-cap­su­lă în ca­re de­sig­nul non­con­for­mist, pi­e­tre­le preți­oa­se încrus­ta­te în aur și stră­lu­ci­rea pu­dra­tă a bi­ju­te­ri­i­lor con­ti­nuă po­ves­tea flo­ra­lă por­ni­tă la înce­pu­tul anu­lui. De­sig­ne­rii au avut ca in­spi­rație ca­la, hor­ten­sia și floa­rea-de­ghe­ață, pe ba­za că­ro­ra au dez­vol­tat opt bi­ju­te­rii noi, ca­re pot fi achi­ziți­o­na­te pe

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.