Me­sa­je

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

Bran­dul ves­ti­men­tar La­dy Von D vi­ne cu o ofer­tă sur­prin­ză­toa­re de tri­co­uri cu me­sa­je, ca­re îmbra­că per­so­na­li­tăți­le pu­ter­ni­ce cu suc­ces. Din 100% bum­bac or­ga­nic, bran­dul pro­pu­ne me­sa­je cu­ra­joa­se și de im­pact, une­le po­tri­vi­te și pen­tru pe­tre­ce­rea bur­lă­cițe­lor, dar nu nu­mai.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.