9 LU­CRURI des­pre că­să­to­rie pe ca­re nu le ştiai

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

Mi­re­se­le din Spa­nia an­ti­că își tăiau pă­rul sau se ră­de­au în cap în noap­tea nu­nții. În Las Ve­gas se ofi­cia­ză pes­te 300 de că­să­to­rii pe zi. Gre­cii an­tici și ro­ma­nii cre­de­au că voa­lul le pro­te­je­a­ză pe mi­re­se de spi­ri­te­le re­le. Me­lo­dia “He­re Co­mes the Bri­de”, pe ca­re o știm din fil­me când apa­re mi­re­a­sa și se îndre­ap­tă spre altar, pro­vi­ne din ope­ra „Lo­hen­grin”, de Ri­chard Wagner. În Ori­en­tul Mij­lo­ciu mi­re­se­le se pic­te­a­ză cu hen­na pen­tru a se pro­te­ja de ochi­ul Rău­lui. Fe­mei­le ma­ro­ca­ne fac o baie în lap­te înain­te de ce­re­mo­nia nu­nții. Ve­ri­ghe­te­le și ine­le­le de lo­god­nă se poar­tă pe al pa­tru­lea de­get, de­oa­re­ce odi­ni­oa­ră se cre­dea că o venă din acel de­get du­ce di­rect la ini­mă. Pri­ma ro­chie al­bă de mi­re­a­să a fost pur­ta­tă de re­gi­na Vic­to­ria în 1840 — până atunci mi­re­se­le se că­să­to­re­au în cea mai bu­nă ro­chie pe ca­re o ave­au. Băr­bații ca­re-și să­ru­tă ne­ves­te­le di­mi­neața trăi­esc cu cinci ani mai mult de­cât cei ca­re n-o fac. ;)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.