ACES­TEA SUNT TÂRGU­RI­LE DE NUN­TĂ ANUNȚATE PEN­TRU ÎNCE­PU­TUL ANU­LUI 2019:

Beau Monde Mirese - - Organizare -

Bu­cu­rești – Ma­ria­ge Fest, 1-3 fe­brua­rie și 5-7 apri­lie, Pa­la­tul Par­la­men­tu­lui Bu­cu­rești – Târgul Ghi­dul Mi­re­sei, 22-24 fe­brua­rie, Ro­mex­po Arad – Wed­ding Bo­u­quet, 19-20 ia­nua­rie, Pa­la­cio Arad Arad – Pe­tre­ceri de vis, 1-3 fe­brua­rie, Expo Arad Baia Ma­re – Gold Expo Wed­ding, 18-20 ia­nua­rie, Vi­vo! Brașov – Tran­syl­va­nia Wed­ding Fair, 15-17 fe­brua­rie, Brașov Bu­si­ness Park Brașov – Târgul Ghi­dul Mi­re­sei, 9-10 mar­tie, Inter­na­ti­o­nal Tra­de Cen­ter Con­sta­nța – Târgul Ghi­dul Mi­re­sei, 16-17 mar­tie, Pa­vi­li­on Expo­ziți­o­nal Crai­o­va – Wed­ding Fe­ver, 1-3 mar­tie, Cen­trul Mul­ti­fun­cți­o­nal Cluj-na­po­ca – 11-13 ia­nua­rie, Nun­ta la pa­lat, Mu­zeul de Artă Cluj-na­po­ca – 18-20 ia­nua­rie, Cluj Wed­ding Style, Ami­ral Even­ts & Style Cluj-na­po­ca – 24-27 ia­nua­rie, Sa­lo­nul Mi­re­se­lor, Expo Tran­sil­va­nia Cluj-na­po­ca – 25-27 ia­nua­rie, Wed­dfest, Sa­la Po­li­va­len­tă Iași – Târgul Ghi­dul Mi­re­sei, 13-14 apri­lie, Cen­trul Pro­vi­de­nța Si­biu – Si­biu Wed­din­gs Days, 15-17 fe­brua­rie, Re­dal Expo Su­ce­a­va – Târgul de Nu­nți Bu­co­vi­na, 14-17 fe­brua­rie, Iu­li­us Mall Su­ce­a­va Târgu Mu­reș – Nun­ta Noas­tră, 19-20 ia­nua­rie, Te­a­trul Nați­o­nal Ti­mișoa­ra – Târg pen­tru mi­re­se Ray­na De­cor, 11-13 ia­nua­rie, Cen­trul Re­gi­o­nal de Afa­ceri Ti­mișoa­ra – Târg de nun­tă Da­li­sis, 11-13 ia­nua­rie, Ca­sa Ti­ne­re­tu­lui

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.