Cul­tu­re Mix:

Fil­me, că­rți, se­ria­le și mu­zi­că

Beau Monde - - Sumar Iulie -

E pri­mul fes­ti­val de te­a­tru in­de­pen­dent

din Ro­mânia, pre­mi­ind ce­le mai bu­ne spec­ta­co­le in­de­pen­den­te încă din 2008. În plus, anul aces­ta e ediție ani­ver­sa­ră, deci pre­gă­tește-te pen­tru

mul­te sur­pri­ze.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.