The Girl:

Lau­ra Har­ri­er

Beau Monde - - Sumar Iulie -

Mo­del și ac­triță (o poți ve­dea lu­na asta în Omul-Păian­jen: Întoar­ce­rea), Lau­ra are un soi de ex­tra­va­ga­nță sti­lis­ti­că ce ne pla­ce te­ri­bil de mult. Bi­ne, o aju­tă și pi­e­lea ară­mie stră­lu­ci­toa­re, buzele căr­noa­se și si­lue­ta svel­tă, dar

ade­vă­ra­tul ei se­cret es­te fe­lul cum ale­ge să com­bi­ne do­uă sti­luri apa­rent con­tra­dic­to­rii: pe de-o par­te ara­tă ca

o fra­nțu­zoai­că chic din anii șai­zeci, dar știe când să adau­ge sa­re și pi­per,

adu­când ți­nu­te­le în zo­na ne­bu­nă a ani­lor no­uă­zeci, cu mul­te clash-uri de

cu­loa­re și zvâc sti­lis­tic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.