No­tes from the Be­au­ty

Desk: Re­co­man­dă­ri­le be­au­ty edi­to­ru­lui

Beau Monde - - Sumar Iulie -

Vrei să știi ca­re es­te no­ul lux? Lu­mea se schim­bă din ce în ce mai mult și din ce în ce mai bi­ne. Sun­tem tot mai pre­dis­pu­se să fa­cem ale­geri res­pon­sa­bi­le și au­ten­ti­ce și, pen­tru a ve­ni în întâmpi­na­rea aces­tui trend de he­al­thy li­ving,

Di­or lan­se­a­ză ga­ma Hy­dra Li­fe. Linia es­te una eco-fri­en­dly și se adre­se­a­ză îngri­ji­rii na­tu­ra­le a pi­e­lii, întă­rin­du-i ba­ri­e­ra de pro­te­cție, con­fe­rin­du-i să­nă­ta­te, pros­peți­me și hi­dra­ta­re in­ten­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.