Edi­to­rial fas­hi­on:

Swe­et Esca­pe

Beau Monde - - Sumar Iulie - FOTO GABI HIRIȚ STYLING DA­RIA GE­OR­GES­CU

Ieși din ru­ti­na cla­si­că și înce­ar­că o es­ca­pa­dă la ța­ră, un loc ar­haic, dar plin de far­mec, unde viața de­cur­ge în alt ritm și pen­tru ca­re in­gre­di­en­te­le de ca­re

ai ne­voie sunt doar ro­chi­i­le și fus­te­le ma­xi cu print, asor­ta­te cu o pe­re­che de

ciz­me din cau­ci­uc co­mo­de.

Ro­chie Sma­ran­da Almășan,

Mo­le­cu­le F Con­cept Sto­re, 765 lei Șap­că Ber­shka, 29,90 lei

Ciz­me So­log­nac, De­cat­hlon, 39,90 lei

67

Tri­cou PNK Ca­sual, 174,30 lei

Su­ti­en Oys­ho, 89,90 lei Fus­tă Sma­ran­da Almășan, Mo­le­cu­le F

Con­cept Sto­re, 670 lei Ciz­me So­log­nac, De­cat­hlon, 39,90 lei

Că­mașă COS, cos­sto­res.com, 275 lei

Su­ti­en Oys­ho, 99,90 lei

Pan­ta­loni scu­rți COS, cos­sto­res.com, 250 lei

Top Sma­ran­da Almășan, Mo­le­cu­le F Con­cept Sto­re, 337 lei

Fus­tă Sma­ran­da Almășan, Mo­le­cu­le F Con­cept Sto­re, 450 lei

Ciz­me So­log­nac, De­cat­hlon, 39,90 lei

Că­mașă Clo­che, Band of Cre­a­tors, 280 lei Cos­tum de baie Oys­ho, 199,90 lei

Ciz­me din re­cu­zi­ta sti­lis­tu­lui

Ha­no­rac Le Pe­tit Indi­gent, Mo­le­cu­le F Con­cept Sto­re, 786 lei Ro­chie Ma­ria Ma­ri­nes­cu,

Mo­le­cu­le F Con­cept Sto­re, 572 lei

Top Sma­ran­da Almășan, Mo­le­cu­le F Con­cept Sto­re, 315 lei Cos­tum de baie Za­ra, 99,90 lei

66 Top COS, cos­sto­res.com, 275 lei Ro­chie Pin­ko, Icon, 1.200 lei Ciz­me din re­cu­zi­ta sti­lis­tu­lui

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.