Be­au­ty DIY:

Di­e­ta de fru­mu­sețe

Beau Monde - - Sumar Iulie -

Ast­fel de pro­du­se nu co­nțin glu­ten și sub­sta­nțe de­ri­va­te, cum ar fi pro­tei­ne din grâu hi­dro­li­za­te, ovăz sau pro­tei­ne ca glia­di­na și glu­te­ni­na. Me­di­cii der­ma­to­lo­gi ne ofe­ră și ex­pli­cația: per­soa­ne­le cu aler­gie la glu­ten se pot ale­ge cu aler­gii se­ve­re da­că op­te­a­ză pen­tru bal­sa­muri de bu­ze, de exem­plu, ca­re co­nțin aces­te in­gre­di­en­te.

Pen­tru aces­tea și nu nu­mai, Ilia, Tre­at Col­lec­ti­on, Ma­da­ra, Too Fa­ced și O.P.I co­mer­cia­li­ze­a­ză so­luți­i­le cos­me­ti­ce.

Pa­le­tă de far­duri Whi­te Cho­co­la­te Chip, Too Fa­ced, 113 lei (Sep­ho­ra)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.